Informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu minimalizacji zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) MLS Software Sp. z o.o. od 16 marca 2020 będzie działać w modelu pracy zdalnej.

Prosimy o uwzględnienie tego faktu w realizacji wymiany informacji, wykorzystując w tym celu głównie komunikatory sieciowe oraz pocztę elektroniczną, gdyż kontakt z nami poprzez naszą centralę telefoniczną z uwagi na jej ograniczenia techniczne może być utrudniony.

Zapewniamy, iż w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji dołożymy wszelkich starań, aby jakość naszych usług nie uległa pogorszeniu. Gdyby mimo to miało dojść do trudności w komunikacji, podejmiemy niezbędne kroki mające na celu poszerzenie koniecznej do zapewnienia odpowiedniego standardu infrastruktury teleinformatycznej.

Z poważaniem
Zespół MLS Software

Nasza oferta i usługi

Począwszy od 2001 roku MLS Software Sp. z o.o. konsekwentnie rozwija swoje autorskie oprogramowanie MLS MedicAll przeznaczone dla podmiotów działających na rynku usług medycznych, choć doświadczenie części zespołu pracowników firmy sięga już początku lat dziewięćdziesiątych.

Nasze oprogramowanie zaspokaja potrzeby zarówno małych placówek, jak również dużych szpitali. Z wieloma naszymi klientami łączy nas współpraca sięgająca pierwszych dni istnienia naszej spółki. W międzyczasie, choć jesteśmy niedużą firmą, nasze kompleksowe rozwiązania z powodzeniem konkurują z tymi oferowanymi przez potentatów rynku medycznego.

Ponieważ obsługujemy stosunkowo niewielką liczbę klientów, jesteśmy w stanie pozwolić sobie na indywidualne traktowanie każdego z nich i na realizowanie w ramach naszych rozwiązań specyficznych potrzeb każdej placówki. To właśnie połączenie nowoczesności i elastycznego podejścia stanowi o naszym sukcesie.

Nie staramy się, wynika to zarówno z naszej filozofii biznesowej, jak i możliwości technicznych naszej firmy, oferować wszelkiego rodzaju oprogramowania, jakie powinno znaleźć się w nowocześnie zinformatyzowanej placówce medycznej. Wychodzimy z założenia, że wyspecjalizowane podmioty mogą zapewnić lepsze jakościowo rozwiązania w swojej dziedzinie. Z tego powodu położyliśmy duży nacisk na tworzenie modułów, które w oparciu o technologie sieciowe i protokół HL7 wymieniają dane z oprogramowaniem innych dostawców. Dzięki temu, nasze rozwiązania doskonale spisują się w placówkach, które już posiadają fragmentarycznie wdrożone moduły różnych systemów informatycznych.

W ramach oferowanego oprogramowania konsekwentnie implementujemy wszelkie rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów. Dotyczy to zarówno rozliczeń finansowych, statystyk, jak również tworzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej. Tam, gdzie to możliwe staramy się wyprzedzać nadchodzące terminy obowiązywania nowych zasad, tak by nasi klienci mieli czas przygotować się do oczekujących ich nowych wyzwań. Z uwagi na nasze zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego jesteśmy w centrum przemian, jakie zachodzą w informatyce związanej z ochroną zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu z nami przedstawicieli placówek, które oczekują elastycznie finansowanych atrakcyjnych cenowo nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspartych indywidualnym podejściem.

Informacje

Obszar działalności spółki obejmuje tworzenie i rozwój oprogramowania komputerowego dla placówek służby zdrowia oraz pośredników obrotu nieruchomościami.

Doświadczenie

Przez lata zdobyliśmy ogromne doświadczenie w obszarach naszej działalności. Zetknęliśmy się z bardzo różnymi sytuacjami, pomyślnie rozwiązywaliśmy krytyczne problemy.

Wiedza

Posiadamy odpowiednią wiedzę techniczną oraz merytoryczną dotyczącą obszarów zastosowań naszych rozwiązań. Stale też ją poszerzamy, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom.

Profesjonalizm

Działamy na rynku od kilkunastu lat. W tym czasie zbudowaliśmy profesjonalny zespół odpowiedzialny za nasze rozwiązania, gotowy sprostać wszelkim wyzwaniom.

Rozwiązania - MedicAll - oprogramowanie dla szpitali

Portfolio Item 1

MedicAll

Główny moduł HIS
Portfolio Item 2

MedStat

Moduł statystyczny
Portfolio Item 3

MedRoz

Moduł rozliczeniowy z NFZ
Portfolio Item 4

MedicAll JGP

Moduł grupera jednorodnych grup pacjentów (JGP)
Portfolio Item 5

MedRoz Umowy

Moduł zarządzania obsługą umów z NFZ
Portfolio Item 6

MedRoz Rachunki

Moduł zarządzania rachunkami i fakurami rozliczeniowymi z NFZ
Portfolio Item 7

MedStat

Moduł realizujący dowolne statystyki na postawie gromadzonych w systemie HIS danych

Rozwiązania - MLS Milenium - oprogramowanie dla biur nieruchomości

Oprogramowanie dla biur pośrednictwa nieruchomości

Przejdź do wyszukiwarki MLS-Milenium

Pomoc

Materiały i pomoc

Poniżej publikujemy materiały dotyczące naszych rozwiązań, tutoriale, przykłady oraz samouczki. Publikowane materiały są podzielone tematycznie, dostępe w formie filmów pokazujących jak wykonać określone zadania lub rozwiązać typowe problemy.Kontakt

Formularz kontaktowy

MLS Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została założona 26 lipca 2001 roku i wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000037138 21 sierpnia 2001 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- zł. Siedziba firmy mieści się w Krakowie (31-523) przy ul. Radziwiłłowskiej 11/4, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000037138. Adres korespondencyjny: Radziwiłłowska 11/4, 31-026 Kraków. Numer NIP 676-21-93-673 (6762193673), REGON 356332568.
Konto bankowe: BANK Pekao S.A. O w Krakowie Al. Pokoju 1, numer rachunku 34 1240 4719 1111 0000 5183 3239

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozostawionych w formularzu kontaktowym jest MLS Software Sp. z o.o. zarejestrowana w Krakowie (31-523) przy ul. Radziwiłłowskiej 11/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037138, posiadająca następujący numer REGON: 356332568.

2. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych kontaktowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.

3. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości do z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych zebranych przy pomocy powyższego formularza.

4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) wskazanych w formularzu danych osobowych są podmioty zapewniające obsługę utrzymania serwisu mls-software.pl. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umowami powierzenia z zaufanymi partnerami MLS Software Sp. z o.o..

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji a następnie usuwane z systemu.

6. Przysługują prawa do:
• Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
• Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
• Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
• Żądania przeniesienia moich danych osobowych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Nasza lokalizacja

ul. Radziwiłłowska 11/4, 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 11/4, 31-026 Kraków mls@mls-software.pl