KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Bakteriologia:

 • Bacillus cereus Antygen enterotoksyny

 • Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny)

 • Bordetella pertussis Przeciwciała IgA

 • Bordetella pertussis Przeciwciała IgG

 • Bordetella pertussis Przeciwciała IgM

 • Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)

 • Bordetella pertussis IgA/ toksyna

 • Bordetella pertussis IgG/ toksyna

 • Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)

 • Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)

 • Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający

 • Borrelia afzelli Przeciwciała IgG

 • Borrelia afzelli Przeciwciała IgM

 • Borrelia Przeciwciała (całkowite)

 • Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)

 • Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)

 • Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)

 • Brucella Przeciwciała (całkowite)

 • Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia

 • Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)

 • Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)

 • Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)

 • Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)

 • Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)

 • Chlamydia Przeciwciała IgG

 • Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)

 • Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)

 • Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)

 • Chlamydia trachomatis Antygen

 • Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)

 • Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)

 • Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM

 • Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM

 • Chlamydia trachomatis DNA

 • Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen

 • Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B

 • Clostridium difficile Antygen

 • Clostridium difficile DNA toxyn A i B

 • Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny

 • Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna

 • Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)

 • Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG

 • Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)

 • Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)

 • Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG

 • Coxiella burnetii IgA

 • Coxiella burnetii IgM

 • Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen

 • Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała

 • Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)

 • Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)

 • Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)

 • Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)

 • Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe