KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Bakteriologia 2:

 • Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne

 • Francisella tularensis Przeciwciała

 • Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)

 • Haemophilus influenzae (typ b) Antygen

 • Haemophilus influenzae DNA

 • Helicobacter pylori Przeciwciała

 • Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)

 • Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia

 • Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)

 • Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)

 • Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia

 • Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)

 • Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)

 • Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)

 • Helicobacter pylori Antygen

 • Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG

 • Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM

 • Legionella pneumophila Antygen

 • Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA

 • Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen

 • Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen

 • Legionella spp. Antygen

 • Leptospira Antygen

 • Leptospira Przeciwciała IgG

 • Leptospira Przeciwciała IgM

 • Listeria spp. Antygen

 • Listeria monocytogenes DNA

 • Mycobacterium avium DNA

 • Mycobacterium avium complex DNA

 • Mycobacterium kansasii DNA

 • Mycobacterium gordonae DNA

 • Mycobacterium intracellulare DNA

 • Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)

 • Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)

 • Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)

 • Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)

 • Mycobacterium tuberculosis complex DNA

 • Mycoplasma pneumoniae Antygen

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)

 • Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia

 • Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM

 • Neisseria gonorrhoeae DNA

 • Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)

 • Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)

 • Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen

 • Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)

 • Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)

 • Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)

 • Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)

 • Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)

 • Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)

 • Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)

 • Salmonella spp. Przeciwciała IgA

 • Salmonella spp. Przeciwciała IgG

 • Salmonella spp. Przeciwciała IgM

 • Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)

 • Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)

 • Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)

 • Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)

 • Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)

 • Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)

 • Staphylococcus aureus Antygen

 • Staphylococcus aureus Antygen PBP2,

 • Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny

 • Staphylococcus aureus Antygen TSST-1

 • Staphylococcus aureus DNA

 • Staphylococcus aureus gen mec A

 • Streptococcus pneumoniae Antygen

 • Streptococcus pneumoniae DNA

 • Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)

 • Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)

 • Streptococcus Gr. B Antygen

 • Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)

 • Streptococcus Gr. B DNA

 • Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)

 • Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)

 • Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia

 • Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)

 • Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia

 • Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)

 • Treponema pallidum Antygen

 • Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)

 • Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)

 • Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)

 • Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)

 • Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)

 • Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM

 • Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia

 • Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe