KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Monitorowanie stężenia leków:

 • Amikacyna

 • Amiodaron

 • Amitryptylina

 • Chinidyna

 • Chloramfenikol

 • Cyklosporyna A (CsA)

 • Dezypramina

 • Digitoksyna

 • Digoksyna

 • Doksepina

 • Dyzopyramid

 • Etosuksymid

 • Fenobarbital

 • Fenytoina

 • 5-Fluorouracyl (5-FU)

 • Flekainid

 • Gentamycyna

 • Imipramina

 • Karbamazepina

 • Klomipramina

 • Lidokaina

 • Meksyletyna

 • Metotreksat

 • N-acetylo-prokainamid (NAPA)

 • Netylmycyna

 • Nortryptylina

 • Prokainamid

 • Propafenon

 • Prymidon

 • Sirolimus

 • Teofilina

 • Takrolimus

 • Tobramycyna

 • Walproinowy kwas

 • Wankomycyna

 • Gabapentyna

 • Lakozamid

 • Lamotrygina

 • Lewetyracetam

 • Pregabalina

 • Topiramat

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe