KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Morfologia krwi i badania hematologiczne:

 • Erytroblasty

 • Erytrocyty – liczba

 • Erytrocyty – oporność osmotyczna

 • Erytrocyty – próba Hama

 • Erytrocyty – próba sacharozowa

 • Erytrogram

 • Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych

 • Fosfataza zasadowa granulocytów

 • Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej

 • Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji

 • Hemoglobina, rozdział

 • Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)

 • Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej

 • Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych

 • Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B

 • Leukocyty – liczba

 • Leukocyty – reakcja PAS

 • Leukocyty – obraz odsetkowy

 • Limfadenogram

 • Limfoblasty

 • Limfocyty B

 • Limfocyty BCD5+

 • Limfocyty T

 • Limfocyty TCD4+

 • Limfocyty TCD8+

 • Metamielocyty

 • Mieloblasty

 • Mielogram

 • Morfologia krwi 8-parametrowa

 • Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów

 • Objętość krwi krążącej

 • Odczyn opadania krwinek czerwonych

 • Płytki krwi - inne badania

 • Płytki krwi - badanie adhezji

 • Płytki krwi - badanie agregacji

 • Płytki krwi - agregacja pod wpływem różnych stężeń ristocetyny (test RIPA)

 • Płytki krwi - czas przeżycia

 • Płytki krwi – liczba

 • Promielocyty

 • Retykulocyty

 • Splenogram

 • Test hamowania migracji makrofagów

 • Płytki krwi - ocena ekspresji GPIb/ IX/ V

 • Płytki krwi - ocena ekspresji GPIIb/ IIIa

 • Płytki krwi - czas okluzji

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe