KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Toksykologia 1:

 • 1-hydroksypiren

 • 2,5-heksanodion

 • Alkaloidy opium

 • Amfetamina

 • Aminopiryna

 • Arsen

 • Barbiturany

 • Benzen

 • Benzoesowy kwas

 • Chrom (Cr)

 • Diazepam

 • Disulfiram

 • Dwufenylohydantoina

 • Etylenowy glikol

 • Etylobenzen

 • Etylowy alkohol

 • Fenol

 • Glimid

 • Glin

 • Hemoglobina tlenkowęglowa

 • Kadm (Cd)

 • Kanabinoidy

 • Kokaina

 • Ksylen

 • Leki

 • Lotne związki organiczne

 • Meprobamat

 • Metadon

 • Metakwalon

 • Metamfetamina

 • Methemoglobina (MetHb)

 • Metylohipurowy alkohol

 • Metylowy alkohol

 • Migdałowy kwas

 • Morfina

 • Nikiel (Ni)

 • Ołów (Pb)

 • p-aminofenol

 • Paracetamol

 • p-nitrofenol

 • Pochodne benzodwuazepiny

 • Pochodne fenotiazyny

 • Polichlorowane bifenyle

 • Propranolol

 • Rtęć (Hg)

 • Salicylany

 • Styren

 • Tal (Tl)

 • Tetrachloroetylen

 • Tetrahydrokanabinal

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe