KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU USPRAWNIA PRACĘ JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

Kontakt

mls software | baner | produkty

Innowacyjny System
Diagnostyki Laboratoryjnej

mls software | fotografia | produkty | digra

PROMETEUSZ – SYSTEM LABORATORYJNY

Badania układu krzepnięcia:

 • α-2-antyplazmina

 • Antytrombina III (AT III)

 • Białko C

 • Białko S

 • Czas częściowej tromboplastyny (PTT)

 • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

 • Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)

 • Trombina - test generacji

 • Czas krwawienia

 • Ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika

 • Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu

 • Czas krzepnięcia pełnej krwi

 • Czas protrombinowy (PT)

 • Czas reptylazowy (RT)

 • Czas trombinowy (TT)

 • Czynnik krzepnięcia II (FII)

 • Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)

 • Czynnik krzepnięcia V (FV)

 • Czynnik krzepnięcia VII (FVII)

 • Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) - aktywność (metodą chromogenną)

 • Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)

 • Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)

 • Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki

 • Czynnik krzepnięcia IX (FIX) - aktywność (metodą koagulacyjną jednostopniową)

 • Czynnik krzepnięcia X (FX)

 • Czynnik krzepnięcia IX - aktywność (metodą chromogenną)

 • Czynnik krzepnięcia XI (FXI)

 • Czynnik krzepnięcia XII (FXII)

 • Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)

 • Czynnik płytkowy 4

 • Czynnik von Willebranda (vWF) - test wiązania z czynnikiem VIII

 • Czynnik von Willebranda (vWF)

 • Czynnik von Willebranda (vWF) - analiza multimerów

 • D-Dimer

 • Czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność (wiązanie do kolagenu)

 • Czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność (wiązanie do GPIb)

 • Czynnik von Willebranda (vWF) - aktywność kofaktora ristocetyny

 • Fibrynogen (FIBR)

 • Fibrynogen (FIBR) - metodą inną niż koagulometryczna

 • Fibrynopeptyd A (FIBP A)

 • Fibrynopeptyd B (FIBP B)

 • Fragmenty protrombiny 1 i 2

 • Heparyna

 • Heparyna niskocząsteczkowa

 • Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)

 • Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)

 • Miedź (Cu)

 • Inhibitory krzepnięcia

 • Oznaczenie aktywności czynnika IX

 • Kininogen (120000) (HMWK)

 • Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)

 • Monomery fibryny

 • Produkty degradacji fibryny (FDP)

 • Plazminogen

 • Prekalikreina

 • Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)

 • Tromboelastogram

 • ADAMTS13 - stężenie

 • ADAMTS13 - aktywność

 • ADAMTS13 - inhibitor

 • Inhibitor czynnika krzepnięcia VIII - miano

 • Inhibitor czynnika krzepnięcia IX - miano

Polityka cookies

Polityka prywatności

Adres

mls software | stopka | ikona | 6

iod@mls-software.pl

Inspektor ochrony danych

mls software | stopka | ikona | 5

Design by Filip Szlachta

Copyright © 2024 MLS Software All rights reserved

serwis@mls-software.pl

Serwis

mls software | stopka | ikona | 2
mls software | stopka | ikona | 4

+48 516 023 615

dof@mls-software.pl

Faktury i płatności

mls software | stopka | ikona | 1
mls software | stopka | ikona | 3

ul. Radziwiłłowska 11/4

31-026 Kraków

 

 

NIP: 6762193673

REGON: 356332568

KRS: 0000037138

+48 780 742 739

handlowy@mls-software.pl

Sprzedaż

Dane kontaktowe